Dưới sự đồng chủ trì của Campuchia và Trung Quốc, các Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương và các tổ chức quốc tế gồm: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Tại cuộc họp, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đã thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô khu vực và tiến độ triển khai các sáng kiến hợp tác tài chính ASEAN+3.

Đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự hội nghị thông qua hình thức trực tuyến.

AFCDM+3 thảo luận tiến độ triển khai các sáng kiến hợp tác tài chính

Đại biểu tại các điểm cầu. Ảnh: Khánh Huyền

Báo cáo tại Hội thảo Triển vọng kinh tế vĩ mô thế giới và khu vực, đại diện IMF cho biết, khu vực châu Á đang có sự phục hồi nhất định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái trước đại dịch.

Theo IMF, lạm phát đang đạt đỉnh tại nhiều nền kinh tế, lạm phát cao được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2023 và lạm phát được kỳ vọng sẽ ổn định trong năm 2024. Do đó, IMF đề xuất các chính sách tiền tệ và tài khóa cần tiếp tục được thắt chặt để kiểm soát lạm phát như cũng như quản lý nợ công.

Đánh giá về kinh tế vĩ mô khu vực, AMRO cho rằng khu vực ASEAN+3 đang đối mặt với nhiều bất ổn như Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai… AMRO dự báo tăng trưởng chung của khu vực ASEAN+3 đạt 3,5% vào năm 2022 và 4,4 % vào năm 2023. Tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá là khả quan nhất khu vực khi GDP được AMRO dự báo đạt 8% cho năm 2022 và 6,5% cho năm 2023, trong khi CPI ở mức 2,8-3,2%, thấp nhất khu vực.

Chia sẻ thông tin với hội nghị, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam cho biết, năm 2022, Việt Nam đã ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với nhiều giải pháp mạnh để kiểm soát dịch bệnh. phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là các giải pháp thúc đẩy đầu tư công, miễn giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh và vay vốn chính sách xã hội. Nhờ đó, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi ổn định, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu được kiểm soát tốt, GDP quý III đạt 13,67% và dự kiến vượt mục tiêu 6,0-6,5% cho cả năm. do Quốc hội đề xuất.

AFCDM+3 thảo luận tiến độ triển khai các sáng kiến hợp tác tài chính

Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) trong hoạt động giám sát vĩ mô và tư vấn chính sách cho các nước trong khu vực để hỗ trợ và thông qua Định hướng Chiến lược. Chiến lược 2030 của AMRO, bao gồm mục tiêu trở thành Trung tâm Tri thức Khu vực và sáng kiến Mạng Tri thức Khu vực ASEAN+3.

Các Thứ trưởng, Phó Thống đốc cũng thông qua dự thảo lần 2 Kế hoạch nhân sự và ngân sách năm 2023, Kế hoạch thực hiện ngân sách trung hạn 2023-2025 và báo cáo Tổng quan về các gói lương và phúc lợi. của nhân viên AMRO.

Nhằm tiếp tục mở rộng hợp tác tài chính trên các lĩnh vực mới, Hội nghị đã thảo luận và cập nhật tiến độ triển khai 4 sáng kiến mới của ASEAN+3, hướng tới các mục tiêu gia tăng nguồn lực tài chính cho ASEAN. cơ sở hạ tầng, cải thiện việc sử dụng các công cụ cải cách cơ cấu vĩ mô, tăng cường bền vững tài chính trước những rủi ro do thiên tai, tăng cường hợp tác chính sách trong các lĩnh vực sáng tạo công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, Hội nghị cũng ghi nhận tiến độ thực hiện các sáng kiến Số hóa tài chính và Tài chính chuyển đổi.

Để nâng cao khả năng hỗ trợ của cơ chế Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM) cho các nước thành viên khi gặp khó khăn về thanh khoản, các Thứ trưởng, Phó Thống đốc đã thảo luận về các phương án cho vay hỗ trợ. bằng đồng nội tệ bên cạnh việc sử dụng USD, các nguyên tắc xác định lãi suất cho vay hỗ trợ của CMIM, định hướng tiếp tục hoàn thiện CMIM trong thời gian tới. Các Thứ trưởng, Phó Thống đốc cũng ghi nhận kết quả chạy thử CMIM lần thứ 13 đảm bảo cơ chế CMIM vận hành thông suốt.

Hội nghị cũng cập nhật tình hình hoạt động của Sáng kiến phát triển thị trường trái phiếu châu Á (ABMI), một trong hai trụ cột của ASEAN+3.

Các Thứ trưởng, Phó Thống đốc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các nhóm công tác ABMI trong việc khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ thông qua các biện pháp thúc đẩy cung cầu trái phiếu bằng đồng nội tệ. tiền tệ, tăng cường khung pháp lý, cải thiện cơ sở hạ tầng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước để phát triển thị trường trái phiếu trong nước.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN+3 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các định hướng hợp tác được thông qua tại Hội nghị sẽ là cơ sở để các nhóm công tác tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác tài chính ASEAN+3 trong năm 2023 dưới sự chủ trì của Indonesia và Nhật Bản.