Chú thích ảnh
Một số hoạt động hỗ trợ công nhân của Công đoàn Hà Nội.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tính đến hết tháng 11 năm 2022, có 31 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở. báo giảm giờ làm, cắt giảm 13.016 lao động. Trong đó, 10.374 lao động bị giảm giờ làm, 2.642 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; 1.017 người lao động bị nợ lương, số tiền nợ là 9,977 tỷ đồng. Riêng tại Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có 7 doanh nghiệp với 6.148 lao động, với 1.609 lao động bị giảm giờ làm; 647 người bị chấm dứt hợp đồng lao động; 100 người bị nợ lương, số tiền nợ là 850 triệu đồng.

Dự báo về tình hình lao động việc làm những tháng cuối năm 2022, với tình hình hiện tại, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với sự sụt giảm mạnh đơn hàng từ các đối tác Hoa Kỳ và EU. thu hẹp quy mô, thậm chí phải dừng sản xuất. Điều đó dẫn đến hàng nghìn công nhân sẽ tiếp tục bị giảm giờ làm, bị cắt hợp đồng lao động; Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập của người lao động sẽ bị giảm sút, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ nêu rõ, đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên và NLĐ có quan hệ việc làm đã ký hợp đồng lao động trước ngày 1/10/2022 đang làm việc tại doanh nghiệp. sản xuất, kinh doanh có tổ chức công đoàn do Liên đoàn lao động quản lý hoặc doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nhưng có trích nộp kinh phí công đoàn.

Theo đó, đoàn viên, NLĐ đang bị tạm hoãn hợp đồng lao động, không trả lương sau ngày 1-10-2022 do doanh nghiệp gặp khó khăn; đoàn viên, người lao động nợ lương từ 3 tháng trở lên do làm ăn khó khăn hoặc chủ bỏ trốn được hỗ trợ 1.000.000 đồng/trường hợp.

Còn đối với đoàn viên, NLĐ ở doanh nghiệp khó khăn, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn không bố trí được tiền thưởng hàng năm, thưởng Tết cho người lao động; Đoàn viên, người lao động bị giảm thời giờ làm việc theo mức chuẩn hoặc ngừng việc có thu nhập bình quân tháng 10 và tháng 11 năm 2022 dưới mức lương tối thiểu vùng được hỗ trợ 500.000 đồng/trường hợp.

Tổng số tiền hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ khó khăn dự kiến là 30 tỷ đồng, được trích từ nguồn kinh phí tích lũy của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội có thể chuyển khoản về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thực hiện.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kịp thời báo cáo cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, người sử dụng lao động và quần chúng nhân dân. đoàn cơ sở địa phương, đơn vị thực hiện việc rà soát, thẩm định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; trên tinh thần linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên, người lao động sớm nhận được sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn. Thời gian chuyển tiền cho công nhân khó khăn trước ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Dần.