Agribank giảm tiếp 20% lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

Theo đó, để tiếp tục hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang gặp khó khăn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, bằng nguồn lực của mình, Agribank đã chủ động giảm 20% so với lãi suất cho vay hiện hành đối với dư nợ bằng Đồng Việt Nam đến ngày 30/11/2022. Đối với dư nợ phát sinh từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022, Agribank sẽ giảm tối đa 20% so với mức đang áp dụng lãi suất cho từng đối tượng, lĩnh vực.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, hoặc được mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này.

Chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp, năm 2022, Agribank tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khách hàng doanh nghiệp lớn, DNNVV (DN nhỏ và vừa), với tổng quy mô 160.000 tỷ đồng; cùng với đó là chính sách miễn phí dịch vụ thanh toán trong nước cho mọi khách hàng; dành 600 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Ước tính năm 2022, Agribank tiết kiệm được khoảng 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng. Đây là nỗ lực của Agribank trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao như hiện nay, thể hiện trách nhiệm của NHTM Nhà nước trong việc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và NHNN thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội. phục hồi và phát triển./.