63/64 đơn vị thu hoàn thành và vượt dự toán

Báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác thuế năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, năm 2022, thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3%. dự toán pháp lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Có 17/19 lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán; Có 16/19 lĩnh vực thu thuế có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách nhiều địa phương khởi sắc, ngành Thuế “về đích” sớm
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Ảnh: TN

63/64 đơn vị thu hoàn thành và vượt dự toán. Đáng chú ý có 2 thành phố lớn: TP. Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội cán mốc thu ngân sách hơn 300 nghìn tỷ đồng Thu từ doanh nghiệp lớn do Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý dự kiến đến hết năm 2022 đạt trên 245 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 8 địa phương đạt trên 30 nghìn tỷ đồng là: Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. Có 4 địa phương đạt trên 20 nghìn tỷ đồng là Quảng Nam, Bắc Ninh, Nghệ An và Quảng Ngãi. Có 18 địa phương đạt mốc trên 10 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương và 102,9% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó : thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 66.000 tỷ đồng, đạt 118% dự toán Trung ương giao và 110% dự toán HĐND thành phố giao; Thu nội địa ước đạt 41 nghìn tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND TP giao. Đây là năm đầu tiên thu ngân sách TP Hải Phòng đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và TP.HCM. Hồ Chí Minh…

Báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, năm 2022 có 63/64 đơn vị thu hoàn thành và vượt dự toán; 8 địa phương đạt trên 30 nghìn tỷ đồng; có 4 địa phương đạt trên 20 nghìn tỷ đồng; 18 địa phương cán mốc trên 10 nghìn tỷ đồng.

Năm 2022, kinh tế – xã hội Vĩnh Phúc phục hồi và tăng trưởng khá với 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt là 35.700 tỷ đồng, bằng 111,94% dự toán, tăng 8,5% so với năm 2021.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 49.000 tỷ đồng, vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 30.150 tỷ đồng, vượt 62% dự toán và tăng 6% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.670 tỷ đồng, vượt 70% dự toán và tăng 55% so với cùng kỳ. Đây là doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Có được kết quả trên, UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ngành dịch vụ phục hồi nhanh. Trong đó, tổng lượt khách du lịch năm 2022 ước đạt trên 11 triệu lượt người, bằng 110,1% kế hoạch và gấp 3,2 lần năm 2021; Tổng thu du lịch ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch, gấp 4 lần so với năm 2021.

Tại Nghệ An, theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn ước đạt 20.300 tỷ đồng, vượt 35,6% so với dự toán điều chỉnh. Đây là năm đầu tiên, thu ngân sách nhà nước của tỉnh này vượt 20.000 tỷ đồng, đứng thứ 17/63 địa phương trong cả nước.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Cả 25 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 34.100 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 77,6% dự toán Trung ương và vượt 40,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Còn báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2022, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khá cao, đạt 9,22%; tổng thu ngân sách đạt gần 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán trung ương giao; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt trên 105.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Tăng cường công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp

Để kết quả thu NSNN sớm về đích, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng, trong năm 2022, ngành Thuế đã kiện toàn chức năng quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. và hiệu quả. .

Thu ngân sách nhiều địa phương khởi sắc, ngành Thuế “về đích” sớm
Doanh nghiệp được thu hồi giữ nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Ảnh: T.N.

Cùng với đó, ngành Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, theo đó năm 2022 ngành đã thực hiện 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021; đã kiểm tra 665.781 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.882 tỷ đồng; giảm trừ 2,192 tỷ đồng; giảm lỗ 43,455 tỷ đồng. Đồng thời, toàn ngành đã thực hiện 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, tổng số tiền hoàn thuế và xử phạt là 630 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý nợ thuế cũng được toàn ngành đặc biệt quan tâm. Theo ông Vũ Chí Hùng, năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thu nợ đạt 39 nghìn tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong năm 2022, ngành Thuế đã xử lý khoanh nợ. , xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN đạt 2.757 tỷ đồng. Lũy kế kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 35.229 tỷ đồng, trong đó: khoanh nợ 28.217 tỷ đồng; xóa nợ 7.012 tỷ đồng.

Ngoài việc huy động đầy đủ các nguồn thu vào NSNN, ngành Thuế còn triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2022, toàn ngành Thuế tiếp tục thực hiện các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng kinh phí hơn 174.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo ngành Thuế cho biết, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế đã giúp doanh nghiệp và người dân sớm vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. ổn định phát triển kinh tế – xã hội, từ đó ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước./.