Ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội:

Giữ vị trí tiên phong, đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin

Mặc dù triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều biến động, diễn biến khó lường; Ngành Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả như tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. ; quản lý, điều hành tài chính NSNN linh hoạt, hiệu quả.

Cụ thể, thu NSNN vượt dự toán giao; tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong, tạo đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số;… góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có thành phố Hà Nội.

Tính đến ngày 15/12/2022, thu ngân sách trên địa bàn vượt 20,4% dự toán.

Cân đối thu chi ngân sách được đảm bảo khi tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến là 100.567 tỷ đồng đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản trong tầm kiểm soát. Dự kiến bình quân cả năm 2022 dưới 4%.

Thành phố đã kịp thời triển khai các gói hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đã hỗ trợ hơn 2,6 triệu đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch; hỗ trợ trên 1.400 hộ thoát nghèo.

Thủ đô cũng đã giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền trên 13.000 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng;…

Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.
Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM:

Cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, ngành Thuế, ngành Hải quan tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ. thanh toán kịp thời; kiểm tra, kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, đúng quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế; tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, quản lý hóa đơn bán hàng, đẩy nhanh việc chuyển đổi hóa đơn điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, ứng dụng công nghệ điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các chủ trương, chính sách hỗ trợ chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từng bước phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát dịch bệnh được triển khai hiệu quả, các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh; Kinh tế thành phố tăng trưởng vượt kế hoạch, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đến nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 449,281 tỷ đồng, đạt 116,22% dự toán; trong đó, thu nội địa (kể cả dầu thô) là 312.164 tỷ đồng, đạt 115,59% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 137.105 tỷ đồng, đạt 117,69% dự toán.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UNND TP Đà Nẵng.
Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Hội ND TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Hội ND TP Đà Nẵng:

Chấp hành chính sách tài chính ngân sách

Năm 2022, thành phố đã bám sát các chủ trương về tài chính – ngân sách theo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 2022 và hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, triển khai tích cực, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, tăng cường công tác tuyên truyền đến người nộp thuế, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; thực hiện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, linh hoạt theo dự toán được giao; Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm trước, dành ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào khó khăn. khó khăn do bệnh tật.

Qua đó, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách của thành phố đạt kết quả tích cực, bảo đảm cân đối nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương ban hành.

Trên cơ sở đó, tính đến ngày 16/12/2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.895,7 tỷ đồng, bằng 116,6% dự toán giao, trong đó thu nội địa bằng 117,8% dự toán. hạch toán, thu xuất nhập khẩu đạt 113% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương là 14.563,8 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển theo dự toán giao đầu năm bằng 85% kế hoạch Trung ương giao, chi thường xuyên đạt 88% dự toán giao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh
ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh:

Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ

Năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 30.372 tỷ đồng, bằng 99,4% dự toán, bằng 91,3% so với thực hiện năm 2021. Trong đó: thu nội địa ước thực hiện 22.772 tỷ đồng ( bằng 97,9% dự toán, bằng 89,2% thực hiện năm 2021); Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết ước đạt 21.250 tỷ đồng (đạt 110,4% dự toán và bằng 99,6% so với thực hiện năm 2021).

Cùng với đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 7.600 tỷ đồng (bằng 104,1% dự toán, bằng 98,9% so với thực hiện năm 2021).

Để đạt được kết quả trên, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động trong điều hành ngân sách, triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, các chính sách tháo gỡ khó khăn. cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Cùng với đó, nguồn đã được bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Ngân sách trung ương đã chi gần 5,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng (bao gồm cả dự phòng năm 2021), trong đó chủ yếu bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng (729, 729,8 tỷ đồng) ) và hỗ trợ các địa phương (3.697 tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.