PV:Chiến lược tài chính đến 2030 đề ra nhiều mục tiêu, trong đó khẳng định vai trò của chính sách tài chính trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đến nay ngành Tài chính đã triển khai như thế nào, thưa ông?

TS Nguyễn Như Quỳnh: Chiến lược Tài chính đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022. Trong đó, nhiều mục tiêu lớn được đặt ra với các chỉ tiêu cụ thể đòi hỏi ngành Tài chính phải khẩn trương triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Việc cụ thể hóa chiến lược theo từng giai đoạn 5 năm sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra nhưng cũng tạo áp lực cho ngành Tài chính, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. thẳng về địa chính trị, lạm phát cao.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt Quyết định số 1490/QĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 về Chương trình hành động của ngành Tài chính thực hiện Chiến lược. Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Xây dựng tài chính quốc gia phát triển bền vững
TS Nguyễn Như Quỳnh

Kế hoạch hành động xác định 6 nhóm nhiệm vụ, bao gồm: (1) Tổ chức, quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chiến lược tài chính đến năm 2030; (2) Xây dựng 8 chiến lược ngành; (3) Nhiệm vụ Kế hoạch tài chính quốc gia và trả nợ công 5 năm; (4) Thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược tài chính đến năm 2030 với 15 nhóm chỉ tiêu; (5) Xác định các nhiệm vụ gắn với 11 nhóm giải pháp đặt ra trong Chiến lược tài chính, gồm 173 nhiệm vụ; (6) Sơ bộ, tổng kết và đánh giá Chiến lược tài chính và Chiến lược ngành.

Hiện nay, 5/8 chiến lược ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chương trình/kế hoạch hành động thực hiện chiến lược, gồm thuế, hải quan, kho bạc, kế toán. – kiểm toán và nợ công.

PV:Như ông vừa chia sẻ, ngành Tài chính thực hiện chiến lược trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng năm 2022 cũng là năm Bộ Tài chính triển khai gói hỗ trợ tài khóa lớn nhất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Công nghiệp, mọi người, bạn có thể cho tôi biết một số kết quả cho đến nay?

TS Nguyễn Như Quỳnh: Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau 2 năm đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đồng thời tích cực rà soát chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, đề xuất đồng bộ nhiều giải pháp tài chính – ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Ngay từ đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế và thu ngân sách; hỗ trợ lãi suất… trình Chính phủ, Quốc hội ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả thực hiện trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, giãn khoảng 144,5 nghìn tỷ đồng để doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính. khôi phục và phát triển sản xuất – kinh doanh.

Ngoài ra, trước tình hình giá xăng dầu biến động phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, Bộ Tài chính đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về giảm thuế. bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ; Ước kinh phí thực hiện các chính sách này 10 tháng năm 2022 khoảng 17.520 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Hình minh họa

PV:Mặc dù nền kinh tế đang phục hồi, thu NSNN đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần nhận diện để có giải pháp phù hợp trước mắt cũng như trong thời gian tới. Lâu đài. Bạn nghĩ gì về những thử thách này?

TS Nguyễn Như Quỳnh: Về tổng thể, chính sách tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021 – 2022 đạt mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số rủi ro, thách thức như: Dư địa thực hiện chính sách tài khóa còn nhưng không lớn trong bối cảnh cần tăng chi ngân sách để phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. , phòng chống dịch bệnh và xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, chi NSNN vẫn phải đảm bảo nguồn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Ngoài ra, còn có rủi ro về các yếu tố bên ngoài có thể tác động xấu đến tăng trưởng, làm giảm thu NSNN và tăng chi NSNN, cũng như rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất cao hơn đối với các khoản vay từ nhà đầu tư nước ngoài. 2022 – 2025.

Bên cạnh đó, việc phân bổ vốn đầu tư công chậm, giải ngân vốn đầu tư công không đồng đều; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm và chưa đạt tiến độ đề ra; Thị trường tài chính chưa thực sự cân bằng, phát triển chưa ổn định… là những thách thức đặt ra với ngành Tài chính.

PV:Vậy những giải pháp thời gian tới, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra để thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2030 là gì, thưa ông?

TS Nguyễn Như Quỳnh: Dự báo tình hình quốc tế và trong nước thời gian tới tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2030, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tập trung triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai, tăng cường tính bền vững của nguồn lực cho NSNN cả về quy mô và cơ cấu thông qua việc tiếp tục thực hiện tổng thể cải cách hệ thống thuế, phí theo lộ trình đã đề ra; tăng cường quản lý nguồn thu; chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại và các hoạt động thương mại trên nền tảng số.

Thứ ba, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, cần đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển và cơ cấu lại thị trường tài chính, bảo hiểm và phát triển các dịch vụ tài chính; hoàn thiện khung pháp lý về thị trường trái phiếu doanh nghiệp để thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác và tích cực hội nhập quốc tế về tài chính; đẩy mạnh xây dựng tài chính điện tử và tiến tới tài chính số…

PV:Xin cảm ơn ông!