Quản trị doanh nghiệp không còn chỉ là vấn đề kinh doanh

Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán (TTCK) đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô. Để doanh nghiệp nhà nước tiếp cận vốn tốt và bền vững trong trung và dài hạn thông qua thị trường chứng khoán, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước phải minh bạch, quyền và lợi ích của cổ đông phải được bảo vệ, đồng thời phải có là sự ngăn cách giữa vai trò chủ sở hữu và vai trò người bị sở hữu. chủ sở hữu và người quản lý công ty về cơ chế giám sát và kiểm soát tối ưu. Vì vậy, quản trị công ty không còn là vấn đề của riêng doanh nghiệp mà đã trở thành mối quan tâm của Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư và toàn xã hội.

Nâng cao công tác quản trị tại các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE
Vinh danh top 10 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất trong nhóm vốn hóa lớn tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2022

Từ năm 2007 đến nay, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định các nguyên tắc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Gần đây nhất, việc luật hóa các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng (tại Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020) đã tạo cơ sở pháp lý cao hơn cho việc triển khai các quy định này. , nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong quản trị công ty của công ty đại chúng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường. Cổ phần. Đối với hành vi vi phạm quản trị công ty đại chúng, mức phạt tối đa là 150 triệu đồng. Với mức phạt này, tính răn đe đối với doanh nghiệp, cá nhân vi phạm đã được chú trọng và nâng cao, từ đó tạo cơ chế pháp lý đồng bộ, nhất quán trong điều chỉnh hoạt động quản trị công ty, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Chất lượng quản trị công ty ngày một nâng cao

Bắt đầu từ năm 2018, HOSE và các bên liên quan tổ chức “Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết”, việc bình chọn được thực hiện với mục đích nâng cao tính minh bạch, trung thực trong công bố thông tin cả về tài chính và quản trị doanh nghiệp, tạo động lực để doanh nghiệp hướng tới các nguyên tắc và các thông lệ quản trị công ty tốt được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên ban hành Bộ quy tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt (CG Code). Kết quả đánh giá qua các năm cho thấy, nỗ lực của doanh nghiệp được ghi nhận ở hầu hết các khía cạnh quản trị, thể hiện qua sự chuyển dịch vị trí của các doanh nghiệp nhà nước từ nhóm có chất lượng QTCT thấp sang nhóm có chất lượng QTCT thấp. có chất lượng quản trị công ty cao hơn, chú trọng nâng cao công tác công bố thông tin, thực hiện trách nhiệm của HĐQT, đối xử bình đẳng với cổ đông.

Nâng cao công tác quản trị tại các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE

Hầu hết các công ty đều thực hiện chi trả cổ tức đầy đủ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên, hoạt động CBTT của DNNY đáp ứng mức độ tuân thủ: Báo cáo thường niên BCTC, báo cáo quản trị công ty, tài liệu họp ĐHĐCĐ cũng được công bố /đăng tải trên website kịp thời, đầy đủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được khẳng định rõ ràng trong hoạt động quản trị công ty, thông qua việc nâng cao tính đa dạng của Hội đồng quản trị, chẳng hạn như sự gia tăng tính đa dạng về trình độ và kinh nghiệm của Hội đồng quản trị, tăng cân bằng giới tính trong Hội đồng quản trị của các công ty ở New York.

Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt hơn việc thành lập các tiểu ban chuyên trách của Hội đồng quản trị, bao gồm tiểu ban bổ nhiệm, lương thưởng và đặc biệt ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng mô hình tiểu ban kiểm toán. kế toán trong Ban giám đốc. Trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập được đề cao, thể hiện sự độc lập nhất định vì lợi ích của công ty, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ.

Tuy nhiên, việc áp dụng các thông lệ quản trị tốt ngoài các quy định của pháp luật về quản trị công ty là một thách thức lớn đối với các công ty niêm yết Việt Nam hiện nay. Thực tế, trong Dự án đánh giá quản trị công ty ASEAN, Việt Nam đã tham gia nhiều năm nhưng điểm số còn hạn chế so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp công bố thông tin bằng tiếng Anh còn thấp, đây là điểm yếu rất lớn của doanh nghiệp Việt Nam trong việc đảm bảo nguyên tắc công bằng thông tin khi giao dịch với nhóm cổ đông nước ngoài. . Để tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn nữa, rất mong sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong những năm tới tốt hơn nữa để Việt Nam sớm được nâng hạng thị trường và hội nhập thành công vào thị trường tài chính toàn cầu.