Hai giải thưởng này vừa là sự ghi nhận, vừa là điểm nhấn đánh dấu 23 năm hoạt động và phát triển bền vững của Prudential tại thị trường Việt Nam.

Chương trình Đánh giá và công bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) đánh giá khoảng 1.500 doanh nghiệp và tuyên dương những doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh có trách nhiệm trên cả ba khía cạnh toàn diện: doanh nghiệp. kinh tế – xã hội – môi trường. Sau các vòng đánh giá và bình chọn khắt khe từ Hội đồng xét duyệt, Prudential được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững lĩnh vực thương mại – dịch vụ. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Prudential nhận được giải thưởng này. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các tiêu chí trong 130 chỉ tiêu của Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững mà còn đạt thứ hạng cao trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhiều năm liên tiếp.

Bên cạnh đó, Prudential còn được vinh danh trong Top 5 doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm và tôn trọng quyền trẻ em. Đây là giải thưởng chuyên đề mới được bổ sung, tạo sự khác biệt cho Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững 2022. Các doanh nghiệp được vinh danh đều được Hội đồng đánh giá tốt về chính sách bảo vệ quyền con người và quyền trẻ em. , phù hợp với các cam kết trong Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền.

Những nỗ lực mang lại giá trị bền vững và lâu dài cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em của Prudential đã được ghi nhận với giải thưởng chuyên đề dành cho doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng quyền trẻ em. em.

Ông Phương Tiến Minh – Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: “Phát triển bền vững là mục tiêu dài hạn mà Prudential luôn theo đuổi. Chúng tôi có kinh nghiệm toàn cầu trong các hoạt động đầu tư xanh, xây dựng môi trường an toàn cũng như tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Tại Việt Nam, Prudential tập trung cung cấp các giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài sản, giúp mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững, an toàn và thịnh vượng của toàn xã hội. “./.